พิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง

วันที่  11  สิงหาคม  2566   เวลา 14.30 น.  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา  เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี