โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำโครงการป้องกันเด็กจมน้ำแก่เด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็กนักเรียน ผู้ปกครองและครูในการป้องกันเด็กจมน้ำและสร้างทักษะให้กับเด็กในการช่วยเหลือตนเอง สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ ผู้ปกครองและครูสามารถช่วยชีวิตเด็กจากการจมน้ำได้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์