โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.2562

อบต.มุจลินท์  ได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงc  พ.ศ.2562  โดยได้ตั้งจุดบริการประชาชน  ณ สามแยกหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ระหว่างวันที่  11 – 17  เมษายน  2562   เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา เดินทางท่องเที่ยว และสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย