กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแม่น้ำบางขาม

อบต.มุจลินท์  ร่วมกับอำเภอท่าวุ้ง  สำนักชลประทานที่ 10  หน่วยทหาร  รพศ. ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง  กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอท่าวุ้ง   และประชาชนจิตอาสาอำเภอท่าวุ้ง  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแม่น้ำบางขาม  บริเวณหมู่ที่  3  ตำบลมุจลินท์  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2562