กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

อบต.มุจลินท์  ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  ประจำปี 2562  ในวันที่  26  มิถุนายน  2562   ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  โดยมีนายสิทธา  ภู่เอี่ยม นายอำเภอท่าวุ้ง  เป็นประธานในพิธี  โดยมีกิจกรรมการลงนามบันทึกข้อตกลงในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด