ขอเชิญชวนรณรงค์ และส่งเสริมการใช้ปิ่นโต ถุงผ้า แทนถุงพลาสติกและกล่องโฟม

อบต.มุจลินท์   ขอเชิญชวนหน่วยงาน  ส่วนราชการ  และประชาชนจังหวัดลพบุรี  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์และส่งเสริมการใช้ปิ่นโต ถุงผ้า แทนถุงพลาสติกและกล่องโฟมในชีวิตประจำวัน  เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง  ซึ่งเป็นการลดภาวะโลกร้อน และส่งเสริมให้จังหวัดลพบุรี เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน