วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ด้วยในวันที่ 16 – 17  กรกฎาคม  2562  เป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา   อบต.มุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้าและสถานบริการทุกประเภท  ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งการขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าที่ปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ  ตั้งแต่เวลา  00.01  น. ของคืนวันที่  16  กรกฎาคม  2562  ถึงเวลา  24.00 น. ของคืนวันที่  17  กรกฎาคม 2562  หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่่มแอลกอฮอล์ฯ มาตรา 59  ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000  บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ