เชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์ เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายโครงการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบ

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ขอเชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์ เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายโครงการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบโดยนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ได้จัดทำโครงการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบ ในทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ โดยเริ่มวันแรกในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 – 18.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์