ขอเชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์ เข้าร่วมโครงการสุขภาพดี วิถีหมู่ 3 ร่วมกันต่อต้านความดันโลหิตสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ขอเชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์ เข้าร่วมโครงการสุขภาพดี วิถีหมู่ 3 ร่วมกันต่อต้านความดันโลหิตสูง
จัดโดยนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมตรวจสุขภาพ กิจกรรมออกกำลังกาย บริการน้ำดื่มสมุนไพร และมีของรางวัลมากมาย