มารู้จัก…ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

วิธีป้องกันไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ หลีกเลี่ยงการเดินทาไงปพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค สถานที่แออัด ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย สัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์โดยเฉาพะที่ป่วยหรือตาย สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ รักษาร่างกายให้อบอุ่น นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หากมีข้อสงสัย สอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือสามารถดูข้อมูลได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php