การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 036-798253