แนวปฏิบัติเบื้องต้นในการเข้าใช้บริการสถานประกอบการ

อบต.มุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันป้องกันโรคไวรัสโควิด – 19  เมื่อต้องใช้บริการสถานประกอบการ   ร่วมมือกันเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ โควิด -19