5 สิ่งควรทำ อัพเวลสู้โควิด เมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้าน

5 สิ่งควรทำ อัพเวลสู้โควิด เมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้าน

ข้อมูลจาก…..เว็บไซต์ ไทยรู้สู้โควิด : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

 https://www.thaihealth.or.th/Infographic/detail/54511/5%20%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%20%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/