เชิญชวนประชาชนอายุ 18-59 ปี ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.มุจลินท์  ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ 18 – 59 ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลมุจลินท์  มาลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
โดยสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ “ลพบุรีพร้อม”
2. ลงทะเบียนที่ สำนักงาน อบต.มุจลินท์
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ตามวันเวลาราชการ หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “ลพบุรีพร้อม” ได้ตลอดทุกช่วงเวลาค่ะ