ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.มุจลินท์

ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  เขตเลือกตั้งที่  1 – 9  ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง   รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง