เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.

ขอเชิญชวนประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ในวันอาทิตย์ที่  28  พฤศจิกายน  2564  เวลา 08.00 – 17.00 น.   ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อ