นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ใสสะอาด 2565          No Gift Policy  นโยบายงดการรับและให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาลจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก               เพื่อส่งเสริมค่านิยมสุจริต โปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยขอรับความปรารถนาดีเปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร