รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

                องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน  2564)  เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องท้ายประกาศนี้