“ฉลองสงกรานต์อย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโควิดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565  “ฉลองสงกรานต์อย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด”