รณรงค์ประหยัดพลังงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมกันประหยัดพลังงาน  ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้า  พลังงานน้ำมัน  เพราะปัจจุบันมีเครื่องอำนวยความสะดวกที่ใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น  จึงทำให้อัตราการใช้เพิ่มมากขึ้นด้วย  อย่างไรก็ตาม การประหยัดพลังงานนั้น เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนจะร่วมมือกันนอกจากจะเป็นการช่วยชาติ ช่วยรักษาเงินในกระเป๋าแล้ว ยังเป็นการช่วยโลกอีกต่างหาก  ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราทุกคนสามารถช่วยกันได้