การให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าวุ้ง  แจ้งแผนปฏิบัติงานโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ซึ่งจะให้บริการทำหมันสุนัข แมวเพศผู้ในเขตตำบลมุจลินท์  ในวันพุธที่  14  ธันวาคม  2565  เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  โดยให้สุนัข และแมว งดน้ำ งดอาหาร ก่อนการผ่าตัด  8  ชั่วโมง และให้เจ้าของสัตว์นำบัตรประจำตัวประชาชนมาลงทะเบียนด้วย  จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน