เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด  ใน 4 ประเด็นหลัก  คือ

1) อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด

2) ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า

3) ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่

4) สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด

เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ และประชาชนทั่วไป  ได้รับความรู้ นำไปใช้ป้องกันดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภาวะคลอดก่อนกำหนด  โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.tmchnetwork.com/ หรือ Facebook : เพจ โครงการเครือข่ายสุขภาพ มารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ