รณรงค์ป้องกันอันตรายภาวะคลอดก่อนกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด   ตามโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ   ส่งต่อความรู้ผ่านแคมเปญ “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด”   เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์   และประชาชนทั่วไป  ได้เรียนรู้เเละตระหนักถึงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์กับ  “ภาวะคลอดก่อนกำหนด”   เเละเข้าใจถึงอันตรายของภาวะคลอดก่อนกำหนดและตัดสินใจไปพบแพทย์โดยเร็ว  ซึ่งทำให้สามารถรักษาภาวะคลอดก่อนกำหนดได้ทันท่วงที