ประชาสัมพันธ์การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

การคลอดก่อนกำหนด (Preterm Labor) เป็นภาวะการคลอดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ ซึ่งทารกเหล่านี้ถึงแม้ว่าอวัยวะต่าง ๆ ครบสมบูรณ์ แต่การทำงานของอวัยวะแทบทุกส่วนยังไม่ดีเท่าทารกครบกำหนด ซึ่งช่วงหลังคลอดมักต้องการการดูแลเป็นพิเศษและต้องอยู่รักษาในโรงพยาบาลนานกว่าปกติ

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อประกอบการสอนหญิงตั้งครรภ์ เรื่อง การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์ คลอดก่อนกำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้