ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (ตามแบบอบต.มุจลินท์กำหนด) จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจ้างทำตรายาง (ตามแบบอบต.มุจลินท์กำหนด) จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้