ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 4-9 จำนวน 180 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 4-9 จำนวน 180 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้