ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรม ตำแหน่งงานจดมาตรวัดน้ำและงานจัดเก็บค่าน้ำประปา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรม ตำแหน่งงานจดมาตรวัดน้ำและงานจัดเก็บค่าน้ำประปา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้