ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี รสจืด ในภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 122 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคา จัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี รสจืด ในภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 122 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้