ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี รสจืด ในภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 13 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี รสจืด ในภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 13 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้