ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี รสจืด ในภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 12 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี รสจืด ในภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 12 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้