ประกาศผู้ชนะการเสนออราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6-9 (สายพนังกั้นน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6-8 (สายพนังกั้นน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)นั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้