ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้