ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งคนขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งคนขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้