ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 1-4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 1-4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)นั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้