ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 24 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 24 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้