ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างฉีดพ่นหมอกควัน จำนวน 2 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจัดจ้างฉีดพ่นหมอกควัน จำนวน 2 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้