ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้