ประกาศผู้ชนะการเสนอราคึา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาท่อเหล็ก หมู่ที่ 8 จุดเริ่มต้น บ้านนางวรรณา ศิลาวงศ์ ถึงแม่น้ำบางขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาท่อเหล็ก หมู่ที่ 8 จุดเริ่มต้น บ้านนางวรรณา ศิลาวงศ์ ถึงแม่น้ำบางขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้