ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้