ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้