ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้