ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อเมนประปาและระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนประปาและระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้