ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจ้างเหมาทำฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง