ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไหล่ททางถนนลาดยางคลองลำเป็ด หมู่ที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์  ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไหล่ททางถนนลาดยางคลองลำเป็ด หมู่ที่ 4  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียดดังนี้