ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์  ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียดดังนี้