ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานคนกำจัดวัชพืชและผักตบชวา หมู่ที่ 7 คลองชัยนาท-ป่าสัก 3 ต.มุจลินท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานคนกำจัดวัชพืชและผักตบชวา หมู่ที่ 7 คลองชัยนาท-ป่าสัก 3 ต.มุจลินท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง