ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติฯ จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการเช่าเต้นท์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติฯ จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง