ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดวัชพืชและผักตบชวา สายคลอง 1 ซ้าย 16 ขวา บริเวณหมู่ที่ 6-9 ต.มุจลินท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการจ้างเหมากำจัดวัชพืชและผักตบชวา สายคลอง 1 ซ้าย 16 ขวา บริเวณหมู่ที่ 6-9 ต.มุจลินท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง