ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีสนามฟุตบอล, สนามตะกร้อ บริเวณสนามกีฬาลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 จำนวน 15 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการจ้างเหมาทาสีสนามฟุตบอล, สนามตะกร้อ บริเวณสนามกีฬาลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 จำนวน 15 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง