ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง